Intrastat
O NAS O SYSTEMIE FAQ INNE USŁUGI KONTAKT

Intrastat Strona Główna
KONTAKT
61 6706720
intrastat@eintrastat.pl
509 146 848
61 6247785
PRZYDATNE LINKI
Służba Celna
a
INTRASTAT
Główny Urząd
Statystyczny
a INTRASTAT

INTRASTAT

1. Kto jest zobowiązany do przekazywania deklaracji Intrastat?

Osobą zobowiązaną jest osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i dokonuje wymiany towarowej z krajami Unii.

2. Kiedy należy zacząć składać deklaracje Intrastat?

Deklaracje Intrastat należy zacząć składać w miesiącu, w którym osiągnęło się określoną przepisami wartość progu statystycznego w przywozie lub w wywozie do krajów Unii Europejskiej.

3. Jakie są wysokości progów statystycznych w Intrastat?

Na rok 2012 wysokość progów przedstawia się następująco:
Próg podstawowy:
Przywóz - 1 100 000 zł
Wywóz - 1 100 000 zł
Próg szczegółowy:
Przywóz - 36 000 000 zł
Wywóz - 72 000 000 zł

4. Co to jest próg szczegółowy?

Próg szczegółowy określa, kto przy składaniu deklaracji Intrastat powinien uzupełniać dodatkowe informacje, które nie są wymagane dla progu podstawowego.

5. Jakie kary grożą za niedopełenienie obowiązku statystycznego?

Jeżeli osoba zobowiązana nie składa deklaracji Intrastat administracja celna przystępuje do trzykrotnego pisemnego upomnienia. W przypadku dalszego unikania obowiązku statystycznego nakładana jest kara w wysokości 3000 zł za każdy okres sprawozdawczy w odniesieniu do każdego rodzaju obrotu za jaki deklaracja Intrastat nie została złożona.

6. Kto może występować w roli przedstawiciela osoby zobowiązanej do składania deklaracji Intrastat?

- pracownik podmiotu zobowiązanego lub jego prokurent,
- agent celny (eINTRASTAT.pl),
- adwokat,
- radca prawny,
- doradca podtakowy.
Jednakże z własnych doświadczeń wiemy, iż najlepiej przygotowani do tej roli są agenci celni ze względu na specyfikę wypełniania deklaracji oraz znajomość zagadnień Prawa Celnego.

7. W jaki sposób należy przekazywać deklaracje Intrastat?

Deklaracje Intrastat można przekazywać na dwa sposoby:
- pisemnie na odpowiednich formularzach Intrastat,
- elektronicznie (poprzez stronę www, na wymiennych nośnikach danych).
Mimo tego, iż administracja celna dopuszcza składanie deklaracji w formie pisemnej preferowaną formą przekazywania deklaracji Intrastat jest forma elektroniczna (w postaci pliku XML) składana poprzez System Obsługi Deklaracji CELINA. Wymaga to zakupu odpowiedniego oprogramowania oraz uzyskania dostępu do systemu CELINA.

8. Co mi da korzystanie z sytemu eINTRASTAT.pl?

Przystępując do naszego systemu otrzymują Państwo gwarancję najwyższej obsługi przez licencjonowanych agentów celnych, którzy każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby skutecznie rozwiązywać Państwa problemy z zagadnień Prawa Celnego oferując przy tym atrakcyjne ceny.

BIURO USŁUG CELNYCH HELIOS, UL. WICHROWA 4, 60-449 POZNAŃ , NIP:633-205-41-99, REGON: 278322142